De aller fleste unge sliter med å få endene til å møtes når foreldrene bestemmer seg for å kneppe igjen lommeboken. Det er ikke alltid like lett å finne gode måter å finansiere prosjekter på, med mindre det fins egne interesseorganisasjoner som gir støtte til et bestemt formål. Men hva med de som faller litt utenfor de tradisjonelle rammene for å søke stipend? Heldigvis er det slik at det også fins organisasjoner hvor formålet i seg selv er å gi ungdommen friere spillerom og romsligere lommebok til å realisere kreative prosjekter, og Aktiv Ungdom er en av disse aktørene.

Aktiv Ungdom og Erasmus er et prosjekt som organiseres av Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet, også kjent som Bufdir, i samarbeid med EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett – Erasmus. I prinsippet fins det få begrensninger til hva man kan søke om. Et av kravene er at man må gå sammen i en gruppe på minst fire stykker, og at søkerne må være mellom 15 og 25 år gamle. Samtidig må midlene benyttes til noe som skal komme ungdommen tilgode. Det er mulig å søke støtte til prosjekter basert på frivillighet, men også i forbindelse med utveksling, ungdomspolitikken, kurs og strategisk myntede partnerskap mellom ulike ungdomsorganisasjoner. Prosjektet trenger ikke å komme kun nordmenn tilgode, og det er også mulig å samarbeide med organisasjoner i og rundt Europa.

Ofte kan det hele begynne med et lokalt initiativ for hjembygda eller nabolaget, og man trenger ikke nødvendigvis å vente et helt år mellom hver gang man søker. Aktiv Ungdoms stipender har nemlig tre søknadsfrister i året, så det gjør ingenting om ideen oppstår som lyn fra åpen himmel. Hvert prosjekt vurderes individuelt, og dersom man får tildelt midler, kan man faktisk få så mye som opptil 80 000 kroner. Samarbeidet kan også gå på tvers av regioner, og man kan samarbeide via internett. For eksempel kan man starte en ungdomskafé for å gi unge mennesker et møtested hvor de kan holde ulike sosiale arrangementer eller gjennomføre kurs som tar sikte på å heve ungdommens kompetanse.

Eksempler på noen av tingene støtten har gått er følgende:

  • En gruppe ungdommer fra Tromsø fikk støtte til å jobbe med unge utøvere av gatekunstnere. Dette var et prosjekt som varte over en periode på tre dager. Det inkluderte et verksted hvor alle som deltok fikk lære nye ting om ulike sjangre innenfor gatekunst og graffiti. I tillegg ble det holdt foredrag om historien bak gatekunst, og deltakerne fikk også lære om hvordan de selv kunne lage egne kunstverk.
  • Homofobi er et stadig mer aktuelt tema innenfor idretten, selv om stadig flere idrettsutøvere står fram som åpent homofile. Flere idretter har fått støtte til å produsere filmer som skisserer gode måter å bekjempe dette problemet på innen for ulike idrettsgrener.
  • En sommer fikk tretten unge kunstnere fra Kvamsøy i Balestrand midler til et arrangement, hvor formålet var å utveksle ideer og lære av hverandre om ulike uttrykksformer innen kunst. I tillegg ble det arrangert verksteder, konserter og utstillinger.