Det fins flere offentlige og private foreninger som forvalter idrettsstipend. Formålene med disse er å gi unge utøvere muligheten til å utvikle seg innen sine idrettsgrener. De kan ofte benyttes til å betale trenere og delta i lag, samlinger og idrettskonkurranser. Siden sportsutstyr kan være ganske så kostbart, kan stipendet selvfølgelig også benyttes til dette. Idrettsstipend skiller seg fra stipender til for eksempel kunst og utdanning fordi de ofte tildeles lokalt, og sjelden disponeres av sentrale institusjoner. Noe av grunnen til dette, er at idrettslagene ofte er lokale og finansiert enten av frivillighet eller via kommunene. Derfor har vi laget en liten liste over noen av de lokale idrettsstipendene som er å finne i Norge.

Tronheim kommunes idrettsstipend

Hvert år deler Trondheim kommune ut fire idrettsstipend til personer mellom 15 og 22 år i det året de søker. Likestilling er viktig for kommunen, og derfor går to av stipendene går til gutter, mens de to andre går til jenter. Det er kun mulig å motta stipendet en gang, og søkere som tidligere har fått tildelt midler har ikke lov til å søke på nytt. Stipendiatene må ha utvist gode prestasjoner og oppnådd høye resultater, samt vise potensiale til god utvikling. Søknadsfristen er satt til 1.juli hvert år, og for å søke holder det å oppgi personlig informasjon og kontaktinfo, hvilke ambisjoner man har og hva man ser for seg at midlene skal benyttes til. Søkerne må selvfølgelig være tilknyttet en lokal idrettskrets, og med søknaden må det legges ved en uttalelse eller anbefaling fra den aktuelle kretsen. Idrettsrådet avgir sin innstilling, og Rådmannen foretar tildelingen.

Bergen Kommunes Idrettsstipend – Utviklingsstipend

På Vestlandet satses det stort på idrett, og i byrådet legges det helt egne retningslinjer for utviklingen av talenter innenfor idrett. Derfor har Bergen Kommune opptil flere stipender innenfor denne sjangeren, og et av de mest interessante er utviklingsstipendet. Dette har som formål å optimalisere forutsetningene for toppidretten og de unge idrettsutøverne med stort potensiale. Gjennom stipendet får talentene muligheten til å utvikle seg, samtidig som de bor, trener og utdanner seg i Bergen. Hvilken idrett som prioriteres avhenger av føringene som legges til grunn i kommunestyret, men det er i utgangspunktet åpent for utøvere av enhver idrett å søke. Under tildelingen legges det hovedsakelig vekt på internasjonalt oppnådde resultater, utviklingspotensiale og referanser fra personer som har hatt enn rolle innenfor utøvelsen. Søkeren må enten være fra Bergen eller representere en lokal idrettsklubb. Søknadsfristen er 15.oktober, og det må legges ved en trenings- og konkurranseplan i søknaden.

Sprang-stipend for østlendinger fra Drammensområdet

Det er ikke bare kommunene som tildeler idrettsstipend. Også banker som Sparebanken Øst velger å satse på idrettsutøvere. Dette er noe både selskapet og stipendiatene tjener på, siden det er bra for omdømmet til banker å sponse og satse på unge idrettsutøvere. For å kvalifisere til Sprang-stipendet må søkeren være mellom 15 og 20 år og komme fra Eikerbygdene eller Drammen. Det deles ut til sammen ti individuelle stipend til enkeltutøvere og summen er på mellom 20.000 og 40.000. Summen kan tildeles over en periode på inntil to år, og det kreves at utøveren har oppnådd gode resultater på nasjonalt nivå.