Selv om Lånekassen som regel tilbyr støtte til utdanninger innenfor fysioterapi, er det også mulig å søke ekstra støtte til videreutdanning etter endt bachelorgrad. Fysiofondet er nemlig et fond til etter- og videreutdanning av norske fysioterapeuter, og terskelen er ikke spesielt høy for å søke.

Søknadsfristen er som regel i september og i mars, noe som gjør det til en god idé å begynne å tenke på dette allerede nå, dersom man er i gang med eller i ferd med å fullføre det siste året på bacheloren i fysioterapi. Formålet er å gi fysioterapeuter muligheten til å heve kompetansen sin, samt høyne kompetansen og kvaliteten på tjenestene. Det er også et mål å sørge for bedre evaluering og dokumentasjon i bransjen. Ordningen er med på å fremme fysioterapifaget i Norge, noe som er ganske viktig med tanke på det skiftende klimaet og økende ben- og muskelplager.

Søknaden er åpen for kandidater som har norsk autorisasjon som fysioterapeut. Søkerne må søke innen en av fristene i løpet av det første året av utdanningen. Søknaden må sendes inn før utdanningen er avsluttet, og det må dokumenteres at utdanningen er påbegynt som vedlegg til søknadsskjemaet.

Det kan søkes om støtte til følgende tre utdanningstyper:

  • Norske studieretninger som er spesifikke for fysioterapi på masternivå eller høyere.
  • Studier som er relevante for fysioterapi på masternivå eller høyere i Norge.
  • Utenlandske studier som er spesifikke for fysioterapi, hvor det kun aksepteres allerede sertifiserte fysioterapeuter.
  • Studier i utlandet som er relevante for fysioterapi, hvor ett av opptakskravene er at man er fysioterapeut.

Dersom man søker i forbindelse med utdanning i utlandet, er det et krav at man sender inn dokumentasjon på at utdanningen har blitt godkjent av NOKUT. Det må også komme tydelig frem hvor mange studiepoeng utdanningen kvalifiserer til i Norge. Denne dokumentasjonen trenger man ikke å sende inn før utdanningen er avsluttet.

Størrelsen på støtten er proporsjonert i forhold til antall oppnådde studiepoeng. Stipendiatene kan få 200 kroner per studiepoeng, med et øvre tak på 24 000 kroner. I tillegg til dette kan studentene få tilskudd til reise- og oppholdsutgifter på inntil 7 500 per år i fulltidsutdanning. Sistnevnte støtteordning gjelder for de utgifter som overstiger 10 000 kroner. Dersom studenten må betale studieavgift, kan det søkes om inntil 24 000 kroner til skolepenger som overstiger 1 000 kroner per semester. Til sammen kan man dermed få tildelt inntil 39 000 kroner per fagområde.

Fysiofondet tilbyr ikke bare midler til studenter i utdanning, men også til andre personer som er yrkesaktive innen fysioterapi. For eksempel gis det et eget reisestipend som dekker reiseutgifter, slik at flere brukere skal kunne få tilgang på tjenestene. Det gis også midler til forskningsprosjekter som relaterer seg til fysioterapi, for å styrke fagkompetansen og bidra til å utvikle nye løsninger på feltet. Fysioterapi er et felt innenfor medisin som fremdeles er ganske nytt. Derfor fins det også støtteordninger som gir midler til formidling av vitenskapen, samt øremerkede stipender som skal bidra til bedre kvalitetssikring av allerede sertifiserte fysioterapeuter i Norge.