Kunst og kultur er en gjenganger når det kommer til ulike stipendordninger. Offentlige og private aktører tildeler stipend i forbindelse med musikk, og det gis både til enkeltpersoner, grupper og foreninger. Norge er et land hvor musikken har en viktig posisjon. Ikke bare finner man korps, kor og orkestre over hele landet, men vi er også et foregangsland når det gjelder populærmusikk og låtskriving. Dessuten er musikk noe de aller fleste har et forhold til, så både det offentlige og private selskaper kan hente stor oppslutning blant befolkningen gjennom å sponse unge og lovende musikktalenter. Derfor har vi laget en oversikt over to av mulighetene som fins der ute for de som har en lidenskap til musikk, men føler at pengene ikke helt strekker til.

Det fins selvfølgelig opptil flere stipender, og ikke alle har like formål. Det som ofte er et fellestrekk, er at det gis støtte til innkjøp av utstyr og instrumenter. Moderne tider krever moderne og ofte høyteknologisk utstyr, og det er ingen hemmelighet at dette kan koste ganske mye, enten det dreier seg om instrumenter eller annet utstyr, som miksere. Det gis også støtte til reiser, utdanning og fordypning innen musikk og støtte til arrangementer og konserter.

Norsk Kulturfond

Den Norske Stat har i en årrekke tildelt støtte til en rekke musikere, grupper og foreninger over hele landet. I 2017 var søknadsfristen 5.desember, så man har god tid til å planlegge søknadsåret 2018. Det har blitt øremerket så mye som 1,4 millioner kroner til musikkprosjekter som involverer barn og unge. Støtteordningen for musikere og musikkensembler tar sikte på å bidra til flere turneer og konserter, samt å styrke mulighetene for utvikling, bedre den økonomiske situasjonen til utøverne, og forsterke de profesjonelle vilkårene i forbindelse med produksjon og markedsføringen av enkeltutøvere og ensembler. Profesjonelle musikere, artister, grupper, kor og instrumentale ensembler innenfor alle sjangre kan søke. Det deles også ut midler til musikernes management og støtteapparat, som kan søke på vegne av utøvere. Det er dessuten åpent for at ulike typer organisasjoner kan søke.

Norsk Jazzforums musiker- og bandstipend

For musikere som er medlem av Norsk Jazzforum er det mulig å søke om tilskudd via denne stipendordningen. Formålet med denne støtten er å gjøre det enklere for profesjonelle jazzmusikere å fordype seg i kunsten gjennom øving eller videreutdanning, uten at de skal måtte bekymre seg for det økonomiske aspektet ved sjangeren. Søknadsfristen i 2017 var den 1.oktober for 2018, og det ble satt av hele 335 000 kroner til dette. Størrelsen på stipendet avhenger av størrelsen på gruppen, men støtten kan også tildeles som personlig stipend til individuelle musikere. Det høyeste beløpet gis til kvintetter eller større ensembler, så det kan lønne seg å gå sammen om å søke. Prosessen foregår elektronisk og minst halvparten av kandidatene må være medlemmer. Det diskrimineres ikke på bakgrunn av statsborgerskap, og det er også mulig å søke for grupper der en eller flere av medlemmene ikke er bosatt i Norge. Søknaden er elektronisk.

For deg som ikke kvalifiserer seg til disse stipendene, anbefaler vi å sjekke hvilke lokale ordninger som tilbys der du er bosatt.